Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond 

Klik hier om de ondertitel te bewerken

De kerkdiensten, de activiteitenagenda en het nieuws zijn opgenomen in ons ledenblad 'De Meerboei', dat zes maal per jaar verschijnt.

Bekijk het archief van onze ledenbladen en de laatste editie.


Overdenkingen 

Ds. Jarek Kubacki: Vertrouwen in de tijd van pandemie

Piano: Justina Oosters

Ds. Jarek Kubacki: Let op, met wat je wilt!

De Meerboei

De laatste editie van ons ledenblad 'De Meerboei'

Actueel nieuws

Corona virus

In verband met de wereldwijde zorg omtrent de verspreiding van het coronavirus en de door de regering afgekondigde maatregelen, heeft de kerkenraad besloten dat de kerk voor alle activiteiten wordt gesloten.

Derhalve zullen

  • 70+ maaltijd op 3 april 2020
  • Concert op 4 april 2020
  • GEEN DOORGANG VINDEN
  • Ook de zondagse kerkdiensten gaan niet door. 

    Voor actuele mededelingen kunt u altijd deze website raadplegen.

Voor pastorale zorg is onze voorganger uiteraard wel bereikbaar: 

tel. 06-38 720 959

e-mail: [email protected]

 

Nieuw telefoonnummer

Het telefoonnummer van de kerk en De Thouarszaal is gewijzigd. Vanaf 13 maart zijn we bij aanwezigheid bereikbaar op nummer 

06 - 131 226 73

Het oude telefoonnummer 0251 - 223 101 komt binnenkort te vervallen.