top of page

Doopsgezinden in Nederland

In Nederland zijn er ca. 7500 doopsgezinden en 114 gemeenten, De Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond telt 67 leden en 7 'vrienden'. Zij maakt deel uit van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, een verband van autonome doopsgezinde gemeenten. Wereldwijd zijn er ongeveer 1,5 miljoen doopsgezinden, waaronder de Amish. Meer dan 60% leeft in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Ze zijn verenigd in de Mennonite World Conference (MWC).

Al in 1530 zijn er doopsgezinden in Beverwijk. Rond 1640 worden er kerkdiensten gehouden in het Zomerverblijf van de doopsgezinde zijdelakenfabrikant in hofstede Meerwijck, op de plaats van het huidige winkelcentrum Beverhof.

Karakteristieken Nederlandse Doopsgezinden

  • een door de bijbel geïnspireerd geloof
  • doop op persoonlijke belijdenis
  • belofte afleggen in plaats van eed zweren
  • leden en vrienden beslissen over alle zaken aangaande de gemeente
  • meer 'doeners van het Woord' dan 'praters over het Woord''
  • een oecumenische gezindheid: leden van andere kerkgenootschappen kunnen zich als 'vriend' inschrijven. Wie lid wil worden en als kind is gedoopt, hoeft niet als volwassene te worden 'wedergedoopt'. 
bottom of page