Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond 

Klik hier om de ondertitel te bewerken

De kerkdiensten, de activiteitenagenda en het nieuws zijn opgenomen in ons ledenblad 'De Meerboei', dat zes maal per jaar verschijnt.

Bekijk het archief van onze ledenbladen en de laatste editie.

Rectificatie:
In de gedrukte versie van De Meerboei (8e jaargang nr. 2) staan zowel bij de diensten als in de agenda een aantal verkeerde aanvangstijden vermeld:
De avondmaalsviering op 13 april begint 's-avonds om 19.30 uur
De juiste aanvangstijd van de 70+ maaltijden moet 17.30 uur zijn.
____________________________________________


GESPREKSMIDDAG OP 20 MEI, 14.00 uur


Op 20 mei a.s. organiseert de VDGIJ samen met de KGIJ een gespreksmiddag met als thema: Wat heeft God met rechtvaardigheid te maken?

 

Onze gast is dan dr. Paul Rasor, Amerikaans theoloog en jurist, predikant in de Unitariaanse kerk, visiting professor aan de Universiteit van Groningen en de schrijver van o.m. het boek 'Geloven zonder zekerheid'.

 

Unitaristisch Universalisme is een vrijzinnige religieuze beweging die de nadruk legt op humanisme en persoonlijke spiritualiteit. Het is ontstaan door een fusie van twee christelijke stromingen:

unitarisme en universalisme maar daarna is het geëvolueerd tot een religie zonder "verplichte dogma's, leerstellingen of praktijken”. Het doel van de Unitariërs is "een veilige standplaats (zijn) voor iedereen die op een eigen spirituele reis is”. Vooral in het verleden bestonden er veel contacten tussen de unitariërs (toen dikwijls Socinianen geheten) en de doopsgezinden.

 En dit is wat Paul zelf schrijft over het thema:

“'God is zowel een belangrijk symbool van wat voor veel mensen van ultieme waarde is als voor sommigen het ultieme werkelijkheid. Sommigen vinden noch het symbool noch een goddelijke werkelijkheid nuttig of zinvol, terwijl anderen vinden God wel een belangrijke bron van rechtvaardigheid. Hoe kan dat? Wat heeft het begrip van God eigenlijk met rechtvaardigheid te maken?”

 

Deze gespreksmiddag begint om 14.00 uur met een inleiding van Paul Rasor waarna we met de spreker in gesprek kunnen gaan. Om 17.00 uur sluiten we de middag af. Het geheel zal in onze kerk plaatsvinden. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. Dus: kom zelf en neem iemand mee die daar belangstelling voor zou kunnen hebben.