Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond 

Klik hier om de ondertitel te bewerken

De kerkdiensten, de activiteitenagenda en het nieuws zijn opgenomen in ons ledenblad 'De Meerboei', dat zes maal per jaar verschijnt.

Bekijk het archief van onze ledenbladen en de laatste editie.


Actueel nieuws

˜De bloedwreker is achter u"

Radicale wederdopers uit Beverwijk en hun visioen van het Nieuwe Jeruzalem (1534-1536)

Lezing door Sander Wassing op 7 december, 20.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Meerstraat 62 te Beverwijk.

In een van de Martelaarsspiegels uit de zeventiende eeuw vinden we het verhaal terug van Augustijn, een bakker uit Beverwijk. De man werd opgepakt omdat hij doopsgezind was en stierf na een periode van gevangenschap de vuurdood. Op de prent hieronder van Jan Luyken zien we hoe hij gevangen werd genomen. Waarom moest hij dit gruwelijke lot ondergaan? Voor aan antwoord op die vraag moeten we terug naar de tijd dat de doperse geloofsrichting ontstond. Zonder twijfel vormden de radicale wederdopers van 1530 tot 1536 namelijk de grootste bedreiging voor de gevestigde orde. Zij luisterden niet naar het wereldlijke of geestelijke gezag maar alleen naar ‘profeten’ die spraken over de komst van het einde der tijden. In 1534 grepen wederdopers de macht in Münster. Hier moest het Nieuwe Jeruzalem op aarde tot stand komen zoals voorspeld in het Bijbelboek Openbaringen. De Münsterse wederdopers stonden onder leiding van de Leidse Jan Beukelsz (Jantje van Leiden) en de Haarlemse bakker Jan Matthijszoon.

Nadat Münster heroverd was vielen de wederdopers in splintergroeperingen uiteen. In 1535 en 1536 doken zij op in Noord- en Zuid-Holland. Zij pleegden daar een reeks bloedige aanslagen. Uit enkele archiefbronnen blijkt dat er in Beverwijk al lang voor de arrestatie van bakker Augustijn dopers woonden. Eén van de leidende figuren achter zo'n aanslag was bijvoorbeeld een zekere Cornelis Pietersz uit Beverwijk. Hij dook begin 1535 op in Leiden met een som geld waar zijn geloofsgenoten wapens van moesten kopen. Een gevangen genomen wederdoper vertelde dat Cornelis '...........den broeders verkondicht heeft dat die verlossinge van hemluyden aenstaende was'.

Waarom wilden wederdopers uit o.a. Beverwijk, Wijk aan Zee en Krommenie in het voorjaar van 1534 scheep gaan naar Münster om het Nieuwe Jeruzalem te helpen stichten? Aan welke gevaren stonden de eerste wederdopers bloot? Waarom moest de doperse bakker Augustijn uit Beverwijk in 1556 de vuurdood sterven? Deze vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld. 

Deze lezing wordt door Sander Wassing gehouden in de Doopsgezinde kerk, Meerstraat 62 te Beverwijk op donderdagavond 7 december 2017.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree voor leden van de Doopsgezinde Gemeente IJmond en het HGMK gratis, anderen betalen € 5,-

Een unieke lezing in de Doopsgezinde Kerk in Beverwijk op zaterdag 30 september om 14.00 uur


Diet Koster 50 jaar onder Palestijnen,

het verhaal van een Nederlandse vrouw, werkend en wonend op de Westbank van Israël.

Diet Koster is een Nederlandse, doopsgezinde vrouw, die van 1967 tot 2008, het jaar van haar pensionering, een kinderhuis heeft geleid in Ayzaria, het Bijbelse Bethanië, midden in de Westbank in Israël. Sinds de bouw van de muur is ze in Palestina terecht gekomen. Vroeger kon je van haar huis zo de Olijfberg over naar de oude stad van Jeruzalem lopen, dat is nu niet mogelijk meer.

Christelijke organisaties voor hulp- en vredeswerk uit Zwitserland en Nederland hebben haar het werken onder en tussen Palestijnen mogelijk gemaakt.

Na haar pensionering is ze er blijven wonen, maar komt ze hier graag vertellen over hoe het is te leven in bezet gebied, zowel voor haar zelf als voor haar kinderen en hun families.

23 jongens en 3 meisjes had ze in haar kinderhuis onder haar hoede, de een langer dan de ander, maar niemand korter dan twee jaar. De meeste van haar kinderen kwamen uit probleemgezinnen, sommigen hadden hun ouders verloren. Of ze nu Christen of Moslim waren, Diet voedde ze naast elkaar op. Ze kan boeiend vertellen over allerlei problemen waar ze mee te maken kreeg.

Zelf durfde ze jarenlang niet naar Europa te reizen (zelfs als ze een visum kreeg) uit angst dat ze Israël niet meer in kwam.

Het is, zeker na de bouw van de muur, voor de mensen moeilijk om een inkomen te verdienen. Vroeger was Ayzaria een forensendorp zonder landbouw of eigen industrie. Ook nu is er haast geen werk. Als je werk in Israël kunt krijgen, moet je altijd door de controleposten en ben je afhankelijk van de willekeur van de controleurs.

Zo'n 25 nieuwsgierigen kwamen luisteren naar haar verhalen. Inmiddels is Diet Koster al weer vertrokken uit Nederland. We zijn haar dankbaar voor de geanimeerde en interessante middag en wensen haar al het goede op 'haar' Westbank.

Vrouwen voor Vrede IJmond bestaat 35 jaar

Op vrijdag 22 september was de vredesfietstocht, die de IJmondse Vrouwen voor Vrede hebben ontwikkeld ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan. De tocht was ongeveer 40 km lang en leidde langs monumenten en symbolen van vrede en ontmoeting. Deze staan verspreid tussen Akersloot en Velsen-noord: vredespalen, wereldwinkels, gemeentehuizen met de Mayors for Peace, vredesbomen en kerken. Tijdens de tocht werden routeboekjes aangeboden aan de burgemeesters (Mayors for Peace) en de "eigenaren" van de verschillende monumenten. De tocht eindigde in onze kerk, waar de niet geheel droog gebleven deelnemers werden onthaald met koffie en thee. Ook onze gemeente kreeg een routeboekje uit handen van zr. Brandenburg aangeboden.